Saturday, 10 March 2018

Kapa haka Poi: Kiko


Poi - Kiko


Here are the actions for Kiko. Use your dominant hand.


Kiko


Kiko kiko tirohia kei whea te taunga
O te titi
O te titiwaitori
Parepare mai rā koe e te tiwaiwaka
I te paepae o te tautara
E nono
E nono titaka te tau te mauri


Ka taina


Ka taina mai rā e te kokako koaka koaka
Kia whakatauki te manu tui
Tuituia i te puaotanga
Kia whakapurua ki te remu o te huia kia whakarongo
Kia whakarongo ki te tangi
A te kawekawea


Kawea mai ra I te tomatomatotanga o te tomairangi
E rongo koe i te pipiwharauroa
Kui kui whiti whiti ora
Kia whakapaingia ki te manutawhiorangi
Ka puta, ka ora na

Ka puta, ka ora na...i


Here is a video of us singing the first verse...Here is a video of the tutors singing Kiko. Please watch, listen, and practice as this song has some hard words...

https://www.youtube.com/watch?v=6bAy7DGooJw

ACTIONS FOR THE POI:


Actions for the long poi. Only for those chosen to do the long poi. 


No comments:

Post a Comment