Thursday, 15 March 2018

Kapa haka: Haka

Whano! Whano! Haramai te toki!
Haumi e, hui e, taiki e!


Ana kss hi! Kss hi!


Nā ngā tamariki a Ranginui
Me Papatūānuku
Ka puta mātou
Ki te whai ao,
Ki te ao mārama e!


Tāne Mahuta
Atua o te ngāhere


Tangaroa
Atua o te moana
Tāwhirimātea
Atua o te hau e

https://youtu.be/EYLSUmZXPqE


Here is the video of Te Matau doing the actions for the haka. The actions that you are watching on the video are how the audience is going to see them. When you practice at home you need to do the opposite side.

https://youtu.be/hcJF47_m2ks


No comments:

Post a Comment