Wednesday, 10 May 2017

Te Mahuri

HAKA:

E te Pou Ihorei o Hato Opani!


Tēnei ko tō rāngai tamariki e mihi atu ana ki a koe
Ko koe tērā i whakarangatira i te kura nei, i whakarangatira
ēnei tauira me ngā tauira o mua

E te Raukura Rangatira!

He mātanga ki te mohimohi
He mātanga ki te whakakata
He mātanga ki te whakamingomingo i ngā tamariki o Te Māhuri e
Kua rongorongo ko te epa i tō aroha mō Te Reo Māori me ōna katoa
Anei rā ko ngā tamariki o te kura reo rua e whakanui ana i te
Pou Ihorei o Hato Opani

E Pā e!

E Pā e!

E Pā o tōku manawa
E Pā o tōku Māoritanga
E Pā o tōku okeoke

Ko au Te Māhuri
Ko koe Te Māhuri
Au, Au, Aue Ha
Hi!


Here is a video of Awatea doing the actions to the entire haka. He is mirroring the actions for you. So, when you practice these actions you do the actions as if you were looking in a mirror. Karawhiua! (sorry about the water mark over it - I tried hard to get it off but I couldn't).E pāpā waiari
E hine, hoki mai ra. 

E pāpā Waiari, 
Taku nei mahi 
Taku nei mahi,
He tuku roimata 
Chorus: 
Ē aue, aue, ka mate au;
E hine hoki mai rā 

E hine hoki mai rā
Māku e kaute
Ō hīkoitanga 
Māku e kaute 
Ō hīkoitanga
Chorus:
E hine, hoki mai rā x2


ANEI RĀ TE KURA (our entrance song)


Whaea Maria is mirroring the actions for you. So, when you practice these actions you do the actions as if you were looking in a mirror 

Anei rā te kura                                              Here we stand before you
Hato Opani                                                    St Albans school
Hei maharatanga                               As representatives of
Ki ngā tīpuna                                     Those who have preceded us
Mihi atu mātou                                              We offer greetings
Ki a koutou ra e                                            To you all
Ki te whakangahau                           And to entertain
I te minenga                                                   This gathering

Haere mai rā, haere mai rā  Welcome, welcome
E ngā iwi, e ngā iwi                           To all the people
E ngā mātua                                      And to the parents (families)
Haere mai                                                       Welcome
Te manaaki                                                    We offer our hospitality/warmth
Ki a koutou                                                    To you
E ngā iwi katoa                                              And so once again


Haere mai!                                                     We bid you welcome


Here is the tune and the words to our exit song:Riporipo haere ngā wai o Waitaha
Te whenua taurikura o Ngāi tahu eeee

Kōpiko, hakoko ngā awa tīpua
Whakarongo ki ngā patapata o koro Aoraki

Ka rere ki uta
Ka rere ki tai

Ko ngā awa rangatira e

He hononga tangata
He hononga whenua
He hononga whakapapa e

HI


Poi

This song is to a tune from 'The Little Mermaid'

Ka rere ko taku poi
Ka piki ka heke
Ka rere arorangi
Ki ngā hau tōpito

Poia atu ko taku poi
Wania atu ko taku poi
Ka rere ki runga
Ka rere ki raro

Te ataahua
Hūmārie
Te ataahua o taku poi e rere nei
Whakarongo ki ngā kōrero o taku poi e hāro nei


Whakarongo ki ngā kōrero o taku poi.  


Here is an audio link to listen to the song

https://sites.google.com/a/stalbans.school.nz/poi-song/home/audio-of-poi/Poi.m4a?attredirects=0&d=1

No comments:

Post a Comment