Thursday, 26 July 2018

KAPA HAKA PROGRAMME


Practice Performance of the whole programme
While you are watching, ask yourself the following questions:
  • Does it look like I know the whole programme?
  • Am I in performance mode the whole time?
  • Am I scratching, sniffing, moving around?
  • Are my actions strong?
  • Am I smiling, if I'm not doing the pukana?


KARANGA: (Evania/Issy)


WHAKAEKE (ENTRANCE)

Tēnā i poua

Ko wai te tira e takatakahi i te pourangi e

Auē…
Ko Hato Ōpani, ko Hato Ōpani

Hikitia ki runga
Ko Tane Rore

Hāpaingia ki runga
Ko Hine Rēhia

Kakai ana i a rāua taonga
Hei kai (pause)
mō te iwi e

Kei whea rā? Kei whea rā?
Kei whea te oranga o ēnei taonga
Kei ngā taumata
Kei ngā kura
Whiria te taura tangata
Ki te kapa haka

Tau atu! Hi
Tau atu! Ha.
Here is the video of Te Matau doing the actions for the whakaeke. The actions that you are watching on the video are how the audience is going to see them. When you practice at home you need to do the opposite side.
MŌTEATEA

E Tipu, E Rea
Kaea: E tipu e rea
E tipu e rea
i ngā rā o tō ao
tōu ringaringa ki te rākau a te Pākehā
Hei oranga mō tō tinana
tō ngākau ki ngā tāonga a ō tīpuna
Hei tikitiki mō tō māhunga
tō wairua ki te atua,
Nānā nei ngā mea katoa i hanga
WAIATA-Ā-RINGA


U u u u... u u u u
A a a a… A a a a
U u u, u u u, u u u u u…


He kākano i ruia mai
I Rangiātea
E kore ai au e ngaro
He kura pinepine
I takea mai rā
E ōku tīpuna

Kaua e takahia rā
Taku tuakiritanga
Arohaina mai rā


Tukuna te hā kia rongohia
Kawea atu rā ki ngā tīpuna
Nei ahau tō uri... e tū nei
Nei ahau
U u u u... u u u u
A a a a… A a a a
U u u, u u u, u u u u u…


Nei ahau


WHAIKŌRERO: JakaiaHAKA

Papaki tītaha

Tītaha
Hi
(four claps)

Ko Hato Ōpani e ngunguru nei
Hī Au, Au, Aue,
Whano whano haramai te toki
Haumi e, hui e, tāiki e
Ana... hi ... hi


Na ngā tamariki a ranginui me Papatuanuku
Ka puta matou ki te whaiao ki te ao marama e


Tane mahuta
Atua o te ngahere
Tumatauenga
Atua o te riri e
Tawhiri matea
Atua o te hau e
Tangaroa
Atua o te moana iahaha


Ko ēnei atua te mana motuhake a o tātou tīpuna e
Iahaha


Rongomatane
Haumie tiketike
Ko Ruaumoko koropupu
Ana, ana te wai
Rua, rū ana te whenua e
Io matua kore anakeHere is the video of Te Matau doing the actions for the haka. The actions that you are watching on the video are how the audience is going to see them. When you practice at home you need to do the opposite side.


POI

Here are the actions for Kiko. Use your dominant hand.


Short poi: Long poi: 


Ki te poi
Poi kia mau

Kiko timata
Kiko kiko tirohia kei whea te taunga
O te titi
O te titiwaitori
Parepare mai rā koe e te tiwaiwaka
I te paepae o te tautara
E nono
E nono titaka te tau te mauri


Ka taina
Ka taina mai rā e te kokako koaka koaka
Kia whakatauki
Kia whakatauki te manu tui
Tuituia i te puaotanga
Kia whakapurua ki te remu o te huia kia whakarongo
Kia whakarongo ki te tangi
A te kawekawea


Kawea mai ra I te tomatomatotanga o te tomairangi
E rongo koe i te pipiwharauroa
Kui kui whiti whiti ora
Kia whakapaingia ki te manutawhiorangi
Ka puta, ka ora na


Ka puta, ka ora na...i

Whakahokia poiHere is a video of the tutors singing Kiko. Please watch, listen, and practice as this song has some hard words...


WHAKAWĀTEA (EXIT)

Tui, tui, tui, tuia
Tuia i runga
Tuia i raro
Tuia te here tangata e

Te kura o Hato Ōpani
Whiria te taura
Whiria te taura tangata
Kia ita
Kia mau
Kia here i te here o tāua e

Kumea mai
Kumea mai kia tata 
Kumea mai kia piri 
Taku taura tangata 
e here nei i a tātou kua pae nei

E kore rawatia
E kore e whati 
E kore e wāwāhia
E kore e makere ki te pō e
Ko Te Kura o Hato Ōpani kua tau 

Hi

Here is the video of Te Matau doing the actions for the whakawātea. The actions that you are watching on the video are how the audience is going to see them. When you practice at home you need to do the opposite side.
Monday, 2 July 2018

Phil Wilkins

Yesterday our years 2-6 attended a session with Phil Wilkins. He is a civil engineer and worked on Christchurch after the earthquakes. He has also written a book about what civil engineering is and how important it is! You can find his book 'Christchurch - our Underground Story' on the Ronald McDonald House website. ALL of the proceeds from the sales go towards Ronald McDonald House.

https://rmhsi.org.nz/shopTuesday, 26 June 2018

Māori MovementKei te mahi a Te Tikanga Rua Reo i te Nekehanga Māori hei whakahīhiko i te hinengaro, waihoki hei whakatau i te wairua ki te ako. Tirohia tēnei pae tukutuku http://www.maorimovement.co.nz/ 

Te Tikanga Rua Reo are doing Māori Movement to spark the brain and also to settle their wairua for learning. Check out the website http://www.maorimovement.co.nz/ 


Monday, 25 June 2018

Our Matariki Presentation at Assembly

Our tamariki stood with pride and mana yesterday when they shared some information about the Matariki stars. Hōtō! 

Watch our presentation below:


Sunday, 10 June 2018

Noho Marae

Mauri ora ki a tātou!
What a fantastic noho marae we had. Thank you to all parent help who could help transport and stay the night. One of the highlights for us kaiako was when the tamariki started to understand and demonstrate the meaning of 'tangata marae' by helping out and doing things around the marae without being asked. Mikaere, Bailee and Issy in particular were 'tangata marae'. We hope that this transfers not only to being a 'tangata marae' at kura but also at home. Please reinforce the saying 'tangata marae' by encouraging your tamariki to take the initiative and help out around the home. 

 
Hoake mātou ki tātahi

He Tupuna he mokopuna. Mā wai i whakakī i ngā whawharua o ngā mātua Tupuna? 
Mā ā tātou mokopuna.! He mokopuna he Tupuna. 
 Our young tama having a ball
At the beach

Time for rock painting and raranga/weaving


Feeding the kunekune
Monday, 28 May 2018

Dear Matua Mikaere...

"Dear Matua Mikaere, thank you for the pakiwaitara. I love your pakiwaitara," love Azarlia.

"Dear Matua Mikaere, we love your pakiwaitara. They teach us Māori," said Manea.

"I love your stories because it is important," said Lyric. 

"I like the pakiwaitara and I like the stories," like Halo.

"I like your pakiwaitara," from Kotuku-Rose.

"We like the Māori stories because they are awesome," said Manaahi.

"Dear Matua Mikaere, I love you pakiwaitara because they sound cool. I like them because they make me learn more from a long time ago," said Haami.

"I like the stories because they are interesting," said Pouākai.

"Dear Matua Mikaere, your stories are amazing. Your stories are interesting," said Jesse.

"Dear Matua Mikaere, I like your pakiwaitara," said Aria.

"Dear Matua Mikaere, I love, love, LOVE your stories because they make sense," said Xanthe.

"I like to learn about Maui,'" said Laekyn.

"We like your stories because they are fun," said Senny.

"I like his stories," said Te Kora.Image result for old person telling a story cartoon

Thursday, 24 May 2018

Kapa haka: Waiata-ā-ringaU u u u... u u u u
A a a a… A a a a
U u u, u u u, u u u u u…


He kakano i ruia mai
I Rangiatea
E kore ai au e ngaro
He kura pinepine
I takea mai ra
E oku tipuna

Kaua e takahia ra
Taku tuakiritanga
Arohaina mai ra


Tukuna te ha kia rongohia
Kawea atu ra ki nga tipuna
Nei ahau to uri... e tu nei
Nei ahau
U u u u... u u u u
A a a a… A a a a
U u u, u u u, u u u u u…

Nei ahau