Sunday, 18 November 2018

Run, Jump, throw day 2018

Junior School – ‘Run, Jump, Throw’ Event
Thursday 22nd November 2018, 9:30am ~ 12:00pm
(Postponement Day : Friday 23rd November)
The Tui, Tipu and Ngā kiwi teams wish to invite you to our sports morning. This will be a fun event in which the children are able to participate and show the athletics skills they have developed over the term. The activities that the children are learning form the foundation of the skills required when participating in the middle and senior school athletics. The focus is on participation and fundamental skill development in a fun environment. You are invited to come along and support your child.
The children will be moving from station to station in house groups. Each station will be approximately 7 minutes long and then the groups will rotate to another activity. The activities are based on the developmental skills of: running, jumping and throwing.
At the conclusion of the rotation of activities, the children will move to the track where the relays will conclude the event.
The event will pause for morning tea break. Feel free to stay and have a snack with your child.
Please ensure your children have appropriate sports gear (T-shirt, shorts) in their house colours, sunscreen applied that morning, a hat, warm jersey, water bottle and normal morning tea and lunch food for the day.
Many thanks,
Junior School Teachers

Tuesday, 30 October 2018

Daily 5 Links

Short Vowel Sound: Ch song:


Th song:


Sh song:


Sight words rhyming:


My name is ___:


Vowels:


Sight words:


House of words:


A is for apple:


A is for apple #2:
Thursday, 27 September 2018

Te Rangaihi Performers

Te Rangaihi Primary School Kapa Haka Competition
Sat Nov 10th
La Vida Centre, Upper Riccarton
St Alban's are performing 8th at this stage
8am start for first group

Well done to everyone in kapa haka. You all worked hard to perform so well at the Cultural Festival, you all did Hato Opani proud. For the next competition we could only choose 40. Here they are: 


GirlsBoys
AzarliaMaeMahiaVili
OtiiaCharlotteJesseHarvey
ManeaLolaTomasiTe Ariki
Te AnaheraLilyHaamiCole
SadieOliviaKieranWilliam M
RayAiofeDallasMax M
BaileeMillyJakaiaSenha
CharlieAnnabelleMakaniMikaere R
EvaniaKylaniPhoenix
IssyMihiRaumana
JanikaBeth

Te Rangaihi Kapa Haka

Te Rangaihi Primary School Kapa Haka Competition
Sat Nov 10th
La Vida Centre, Upper Riccarton
St Alban's are performing 8th at this stage
8am start for first group


Ko wai te tira e takatakahi i te pourangi e


Aue…
Ko Hato Opani, ko Hato Opani


Hikitia ki runga
Ko tane rore


Hapaingia ki runga
Ko Hine Rehia


Kakai ana i a raua taonga
Hei kai (pause)
mō te iwi e


Kei whea ra? Kei whea ra?
Kei whea te oranga o enei taonga
Kei ngā taumata
Kei nga kura
Whiria te taura tangata
Ki te kapa haka


Tau hā

Whaikōrero
.
.
.
.
.

E Tipu, E Rea
Kaea: E tipu e rea
E tipu e rea
i ngā rā o tō ao
tōu ringaringa ki te rākau a te Pākehā
Hei oranga mō tō tinana
tō ngākau ki ngā tāonga a ō tīpuna
Hei tikitiki mō tō māhunga
tō wairua ki te atua,
Nānā nei ngā mea katoa i hanga
Grow and branch forth for the days destined to you
Your hands to the tools of the Pākehā for the welfare of your body
Your heart to the treasures of your ancestors as adornments for your brow
Your spirit to god, who made all things

Waiata-a-ringa - Nei ahau

U u u u... u u u u
A a a a… A a a a
U u u, u u u, u u u u u…

He kakano i ruia mai

I Rangiatea

E kore ai au e ngaro
He kura pinepine
I takea mai ra
E oku tipunaKaua e takahia ra

Taku tuakiritanga
Arohaina mai ra


Tukuna te ha kia rongohia
Kawea atu ra ki nga tipuna
Nei ahau to uri... e tu nei
Nei ahau


U u u u... u u u u
A a a a… A a a a
U u u, u u u, u u u u u…
Nei ahau


Choreography:

Video from the practice on the last Friday of term 3 (28/09/2018):

Thursday, 26 July 2018

KAPA HAKA PROGRAMME


Practice Performance of the whole programme
While you are watching, ask yourself the following questions:
  • Does it look like I know the whole programme?
  • Am I in performance mode the whole time?
  • Am I scratching, sniffing, moving around?
  • Are my actions strong?
  • Am I smiling, if I'm not doing the pukana?


KARANGA: (Evania/Issy)


WHAKAEKE (ENTRANCE)

Tēnā i poua

Ko wai te tira e takatakahi i te pourangi e

Auē…
Ko Hato Ōpani, ko Hato Ōpani

Hikitia ki runga
Ko Tane Rore

Hāpaingia ki runga
Ko Hine Rēhia

Kakai ana i a rāua taonga
Hei kai (pause)
mō te iwi e

Kei whea rā? Kei whea rā?
Kei whea te oranga o ēnei taonga
Kei ngā taumata
Kei ngā kura
Whiria te taura tangata
Ki te kapa haka

Tau atu! Hi
Tau atu! Ha.
Here is the video of Te Matau doing the actions for the whakaeke. The actions that you are watching on the video are how the audience is going to see them. When you practice at home you need to do the opposite side.
MŌTEATEA

E Tipu, E Rea
Kaea: E tipu e rea
E tipu e rea
i ngā rā o tō ao
tōu ringaringa ki te rākau a te Pākehā
Hei oranga mō tō tinana
tō ngākau ki ngā tāonga a ō tīpuna
Hei tikitiki mō tō māhunga
tō wairua ki te atua,
Nānā nei ngā mea katoa i hanga
WAIATA-Ā-RINGA


U u u u... u u u u
A a a a… A a a a
U u u, u u u, u u u u u…


He kākano i ruia mai
I Rangiātea
E kore ai au e ngaro
He kura pinepine
I takea mai rā
E ōku tīpuna

Kaua e takahia rā
Taku tuakiritanga
Arohaina mai rā


Tukuna te hā kia rongohia
Kawea atu rā ki ngā tīpuna
Nei ahau tō uri... e tū nei
Nei ahau
U u u u... u u u u
A a a a… A a a a
U u u, u u u, u u u u u…


Nei ahau


WHAIKŌRERO: JakaiaHAKA

Papaki tītaha

Tītaha
Hi
(four claps)

Ko Hato Ōpani e ngunguru nei
Hī Au, Au, Aue,
Whano whano haramai te toki
Haumi e, hui e, tāiki e
Ana... hi ... hi


Na ngā tamariki a ranginui me Papatuanuku
Ka puta matou ki te whaiao ki te ao marama e


Tane mahuta
Atua o te ngahere
Tumatauenga
Atua o te riri e
Tawhiri matea
Atua o te hau e
Tangaroa
Atua o te moana iahaha


Ko ēnei atua te mana motuhake a o tātou tīpuna e
Iahaha


Rongomatane
Haumie tiketike
Ko Ruaumoko koropupu
Ana, ana te wai
Rua, rū ana te whenua e
Io matua kore anakeHere is the video of Te Matau doing the actions for the haka. The actions that you are watching on the video are how the audience is going to see them. When you practice at home you need to do the opposite side.


POI

Here are the actions for Kiko. Use your dominant hand.


Short poi: Long poi: 


Ki te poi
Poi kia mau

Kiko timata
Kiko kiko tirohia kei whea te taunga
O te titi
O te titiwaitori
Parepare mai rā koe e te tiwaiwaka
I te paepae o te tautara
E nono
E nono titaka te tau te mauri


Ka taina
Ka taina mai rā e te kokako koaka koaka
Kia whakatauki
Kia whakatauki te manu tui
Tuituia i te puaotanga
Kia whakapurua ki te remu o te huia kia whakarongo
Kia whakarongo ki te tangi
A te kawekawea


Kawea mai ra I te tomatomatotanga o te tomairangi
E rongo koe i te pipiwharauroa
Kui kui whiti whiti ora
Kia whakapaingia ki te manutawhiorangi
Ka puta, ka ora na


Ka puta, ka ora na...i

Whakahokia poiHere is a video of the tutors singing Kiko. Please watch, listen, and practice as this song has some hard words...


WHAKAWĀTEA (EXIT)

Tui, tui, tui, tuia
Tuia i runga
Tuia i raro
Tuia te here tangata e

Te kura o Hato Ōpani
Whiria te taura
Whiria te taura tangata
Kia ita
Kia mau
Kia here i te here o tāua e

Kumea mai
Kumea mai kia tata 
Kumea mai kia piri 
Taku taura tangata 
e here nei i a tātou kua pae nei

E kore rawatia
E kore e whati 
E kore e wāwāhia
E kore e makere ki te pō e
Ko Te Kura o Hato Ōpani kua tau 

Hi

Here is the video of Te Matau doing the actions for the whakawātea. The actions that you are watching on the video are how the audience is going to see them. When you practice at home you need to do the opposite side.